Okreni na pozitivu - AKO PLAN "A" NE USPIJE, SJETI SE DA ABECEDA IMA JOŠ 29 SLOVA

Ivan Kopsch