Okreni na pozitivu - LOŠE KRENI NA DOBRO

Jožek Marič