Okreni na pozitivu - NE POŽURUJTE STVARI, SVE ĆE SE DOGODITI KADA TREBA

Nataša Dado Nikolic