Okreni na pozitivu - NIJE BOGAT ONAJ KOJI PUNO IMA, VEC KOJI PUNO DAJE :)

Gogina Prodajica