Okreni na pozitivu - PRIJATELJI SO KOT ROŽA. SAJ PRINESEJO BARVE V  NAŠE ŽIVLJENJ

Davor Juras