Okreni na pozitivu - SAMO SE SRCEM DOBRO VIDI. ONO BITNO NEVIDLJIVO JE OČIMA

Dino Lederić