Okreni na pozitivu - UMOM POZITIVNA, CORONA NEGATIVNA.

Nina Protulipac